+(45) 20 68 42 22 peter@perumainvest.dk
investeringsstrategi

Investeringsstrategi

Når Peruma Invest vælger hvilke selskaber der skal med i porteføljen, er der forskellige parametre der gør at vi udvælger det pågældende selskab. Peruma Invest udvælger selskaber ud fra tre parametre:

  • Nøgletalsanalyse
  • Markedstrends
  • Branche

En nøje vurdering af ovenstående parametre, udgør overvejelserne inden et nyt selskab købes til  porteføljen.

Nogle selskaber vil blive udvalgt fordi nøgletalsanalysen viser at selskabet er en valueaktie og dermed vurdere at selskabet er billigt prissat i markedet. Andre aktier udvælges fordi der er en markedstrend som gør at selskabet har momentum og regner med at aktiekursen vil stige yderligere. Ud over disse parametre, sikrer Peruma Invest altid at diversificere porteføljen ved at vælge selskaber fra forskellige brancher og lande. Dermed opnås en global aktieportefølje.

Value aktier

Value-aktie er bedst kendt som en billig prissat aktie.

Det er både i forhold til de fundamentale værdier i det bagvedliggende selskab, men også sammenlignet med det øvrige marked.

Kursen på value-aktier afspejler med andre ord ikke den indre værdi i selskabet bag aktien. For eksempel kan det være i forhold til selskabets omsætning, indtjening eller en lav P/E værdi i forhold til det globale aktiemarked.

Value-aktier kan være billigt prissat af forskellige årsager. Det kan være på grund af et dårligt regnskab, dårlig omtale og måske generelt manglende interesse fra investorer. Generelt kendetegn for value-aktier gælder det typisk, at investorerne ikke længere forventer den store vækst.

Den mest kendte value-investorer er Warren Buffet, der har skabt sig en formue på at købe aktier i selskaber, der rummer større værdi end det, som aktiekursen udtrykker.

Momentum strategi

Momentum strategi går helt basalt ud på at finde de aktier som har en stigende trend.

Tanken ved en Momentum strategi er, at aktier som er steget gennem de sidste 6 måneder, også vil stige i fremtiden.  Omvendt vil aktier som er falde de sidste 6 måneder også fortsætte med at falde. 

Praktisk talt kan man sige at du skal holde på de mest stigende aktier og sælge dem der er faldet mest.

Der findes flere analyser som viser, at momentumaktier har givet bedre afkast end det gennemsnitlige aktiemarked.

Modtag kvartalsopdatering

Skriv dig op og modtag kvartalsopdateringer fra investeringsforeningen

Peruma Invest Globale Aktier

Forventet lancering 1. maj 2022

N

Bank uafhængig kapitalforvaltning

N

30-50 globale aktier spredt på forskellige brancher

N

Diversificeret portefølje

N

Mulighed for personlig rådgivning

Peruma Invest Globale Aktier udvælger de enkelte selskaber ud fra nøgletal og markedstrends. Porteføljen vil som hovedregel bestå af 30-50 globale aktier. Afdelingens investeringer spredes på lande, selskaber og sektorer for at opnå en diversificeret portefølje. Der investeres primært i large cap selskaber. Exchange traded funds, mid cap og small cap selskaber kan indgå i porteføljen.