+(45) 20 68 42 22 peter@perumainvest.dk

Investerings- og formuerådgivning

Peruma Invest tilbyder bank uafhængig investerings- og formuerådgivning, hvis i har en investerbar formue på +10 mio. Her laves et individuelt setup, som tilpasses dine og familiens fremtidsplaner og ønsker. Der tages udgangspunkt i den samlede formue:

 • Bolig
 • Pension
 • Private midler
 • Selskaber
 • Bankforhold mm.

 

Kontakt os, så kan vi opsætte et møde og drøfter jeres muligheder.

Mødet kan foregå fysisk eller online, alt efter jeres ønsker.

 

Kontakt os – vi vender hurtigt tilbage

Ønsker du at høre mere om investerings- og formuerådgivning, så kontakt os via nedenstående formular:

Den rigtige risikoprofil?

Når du invester er der mange beslutninger du skal forholde dig til. Jo højere risiko du løber på dine investeringer, jo højere vil det forventet afkast være. Det betyder også at du kan forvente større udsving dine investeringer. Altså høj risiko betyder højt forventet afkast og store udsving i porteføljen. Lav risiko medfører derimod det modsatte, altså lavt forventet afkast og mindre udsving i porteføljen.

 

Inden du vælger din risikoprofil, er her nogle væsentlige punkter man bør overveje:

 • Hvor lang er din investeringshorisont?
 • Kan du sove selvom dine investeringer falder for en periode?
 • Hvornår skal du bruge af midlerne?
 • Hvordan er din nuværende livssituation? Er du i arbejde eller på pension?
 • Spare du op eller bruger du af din formue?
 • Hvad forventer du i afkast af dine investeringer? Og er der realistisk?
 • Får jeg selv behov for pengene? Eller skal de gives videre til næste generation?

OFFENSIV

100% aktier | Aktiespænd 100-85%

Der ønskes et højt afkast og der tolereres store udsving i værdierne af investeringen på kortere eller længere perioder. Denne risikoprofil abbefales kun til personer der ikke skal bruge kapitalen foreløbigt. Investeringshorisonten er typisk lang.

DYNAMISK

75% aktier og 25% obligationer
Aktiespænd 90-60%
Obligationer 40-10% 

Der ønskes et højt afkast og det kan forventes at værdierne svinger på kort og lang sigt. Formålet er at få et højt afkast over tid.

Investeringshorisonten er relativ lang.

BALANCERET

50% aktier og 50% obligationer
Aktiespænd 65-35%
Obligationer 65-35%

Der ønskes et højere afkast, og der accepteres derfor udsving af værdierne, i kortere perioder for, at opnå et højere afkast over tid.

Investeringshorisonten er mellemlang.

MODERAT

25% aktier og 75% obligationer
Aktiespænd 10-40%
Obligationer: 90-60%

Der ønskes en lav risiko. Dog accepteres udsving af værdierne i kortere perioder, for at opnå et bedre afkast end kontant placering.

Investeringshorisonten er ofte kort.

Fastlæg en strategi/risikoprofil og hold fast i den i medgang og modgang.

Der vil altid være en risiko ved at investere i værdipapirer. Akkurat ligesom der også er en risiko ved at købe en bolig kontra og leje en bolig.

Den rigtige risikoprofil hænger meget sammen med den investeringshorisont du har. Typisk bliver man betalt for at løbe en høj risiko men kun hvis man har en investeringshorisont som er lang nok.

Prøver man at time markedet kræver det, at man gætter rigtig 2 gange. Når du sælger og når du køber op igen. Det bedste afkast opstår hvis du holder dig til din strategi og har dine penge investeret hele tiden – både i medgang og modgang.   

Inkluderet i en individuel rådgivningsaftale

N

Årligt møde & sparring 24/7

N

Portefølje gennemgang af værdipapirer

N

Optimering af formue- og bankforhold

N

Investeringsplan

N

Kvartalsvis rapportering

Omkostning ved rådgivningsaftale.

Ved en individuel rådgivningsaftale betaler man et fast honorar eller en promillesats af den investerede formue.